Skip to main content

Otizmli çocuklara, sürekli ve sistematik müdahale gerektiğinden, eğitim etkinlikleri ailelerin ve kardeşlerin programa katılımını gerektirir. Ev programı, ailelerin kendi çocukları için ev eğitimcisi olmaları yönünde gerekli becerileri kazanmalarını sağlar. Aileler belirli aralıklarla düzenli olarak kurumu ziyaret ederler; eğitimciler ise evde yürütülecek çalışmalarda aileleri yönlendirmek üzere belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaparlar. Ailelere yönelik çalışmalar, çocukların kurumda öğrendikleri yeni becerileri önce evlerine, daha sonra ise diğer sosyal ortamlara genellemelerine yardımcı olur.