Skip to main content

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda otizmli çocuklara erken çocukluk, okul öncesi ve okul eğitimi ile destek eğitim hizmetleri sunulur.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda yürütülen yoğun özel eğitim hizmetleri, başta  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere pek çok ülkede 40 yılı aşkın süreli bir geçmişi olan uygulamalı davranış analizi (ABA-Applied Behavior Analysis) modeline dayalıdır. Uygulamalı davranış analizi, otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir.

Bilimsel araştırmalar, 3 yaşından önce uygulamalı davranış analizine dayalı yoğun eğitim alan otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileriki yaşlarında normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim alabildiklerini göstermektedir.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda yürütülen uygulamalı davranış analizi modeline dayalı eğitim hizmetleri, ABD’de bulunan PCDI*’dan (Princeton Child Development Institute-Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü) alınmıştır.

PCDI, Amerika Birleşik Devletleri’nde otizmli çocukların 3 yaşından önce eğitime başlayabildiği ve neredeyse yarısından fazlasının normal bir okula geçiş yapabildiği nadir kurumlardan biridir. PCDI’dan eğitim alan çocuklardan birçoğu şu anda özel eğitim almaya gereksinim duymuyor; birçoğu da özel eğitim kurumu yerine normal bir okula devam ediyor; bazıları üniversite mezunu ya da halen bir üniversiteye devam ediyor, bazıları liseyi bitirmiş veya çalışıyor.

Bu öğrencilerin başarıları, eğitim programlarında uygulamalı davranış analizi kullanılmasının bir sonucudur ve PCDI bu başarısından dolayı 1999 yılında, Uluslararası Davranış Analizi Birliği ( ABA-The Assosciation for Behavior Analysis International) tarafından verilen ‘davranış analizine kalıcı katkı’ ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda yürütülen eğitim programlarının en önemli özellikleri şunlardır:

  • Gün boyunca eğitimlerde her çocuğa bir eğitimci, her dört eğitimciye bir danışmanın rehberlik etmesi
  • Uygulamalı davranış analizi modelinin profesyonelce, veriye dayalı ve kapsamlı uygulanması
  • Eğitim programlarının ve uygulamalarının her yıl PCDI uzmanlarınca değerlendirilmesi ve personele eğitim verilmesi
  • Otizmli her yaştaki çocuğun gereksinimini karşılayabilecek zengin içerikli bir müfredatının olması
  • Diğer gelişim alanlarında ve akademik alanlarda verilen eğitimin yanı sıra, otizmli çocuklar için çok önemli iki alan olan iletişim ve sosyal etkileşim alanlarına büyük ağırlık verilmesi
  • Her çocuk için, ailelerin de görüşleri doğrultusunda, bireysel eğitim programları hazırlanması ve gelişimin yazılı olarak rapor edilmesi
  • Bireysel eğitim programlarında yer alan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek amacıyla, çocukların performanslarının sürekli olarak değerlendirilip veri toplanması; bu verilere dayalı olarak programlarda gerekli görülen değişikliklerin yapılması
  • Ailelere ev ve/veya okulda düzenli aralıklarla uygulamalı eğitim verilmesi
  • Eğitimcilere sürekli süpervizyon verilmesi ve değerlendirilmesi

*PCDI, Princeton Child Development Institute (Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü): Amerika’da otizmli çocuklara yaklaşık 40 yıldır eğitim veren; toplum temelli ve zengin içerikli müfredatı, bilimsel-dayanaklı veriye dayalı uygulamaları, bilimsel araştırmaları ve yaygınlaştırma kollarıyla tüm dünyada tanınan bir kurumdur. Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları, PCDI’ın bir yaygınlaştırma koludur ve bu kurumun ‘know-how’ ı ile eğitim vermektedir.

Okul Aile Birliği

Sanal Gezinti

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu / Okul

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları / Destek Eğitimi