Skip to main content

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Eğitim Yöntemleri

Uygulamalı Davranış Analizi, TEACCH, İlişki Temelli Yöntemler, Sosyal Öyküler ve Kolaylaştırılmış İletişim olmak üzere otizm eğitiminde bilimsel dayanaklı yöntemler kullanılmaktadır. Eğitim yöntemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Terapi Yöntemleri

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda özel eğitimin yanı sıra bazı terapi yöntemlerine başvurulabilir. Ancak farklı terapi yöntemlerine başvurulması, özel eğitime olan gereksinimi azaltmaz. Terapi yöntemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Tedavi Yöntemleri

Otizm alanında kullanılan eğitim, terapi ve tedavi yöntemleri çok çeşitlidir ve her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Tohum Otizm Vakfı web sitesinde bu yöntemlerin en bilinenlerine ve yaygın olarak kullanılanlarına yer verilmiştir. Tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Önemli Bilgiler

Eğitsel tanılama ve yerleştirme süreci, yaşlara göre eğitim olanakları, otizmle ilgili sıkça sorulan sorular ve önemli bilgiler. Detaylı bilgi için tıklayın.