Skip to main content

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun erken çocukluk eğitimi 24 aydan küçük çocuklara yönelik olup, güçlü bir aile-eğitimci işbirliği üzerine kurulmuştur. Bu programa devam eden çocuklar okulda, haftada en az 30 seans eğitim alırlar.
Erken çocukluk eğitimi; öğrenmeye hazırlık becerileri; iletişim ve oyun becerileri; beslenme, uyku, tuvalet gibi günlük yaşam becerileri ile, kurum ve aileler tarafından ortaklaşa belirlenen diğer alanları kapsar.
İki yaştan önce uzmanların kesin bir tanı koymalarının zor olması nedeniyle, erken çocukluk eğitimi programından, otizm ya da başka türlü bir yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) tanısı almış çocukların yanı sıra, henüz kesin tanı almamış olmakla birlikte uzmanlar tarafından otistik özellik gösterdiği belirlenmiş çocuklar da yararlanabilirler.