Skip to main content

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Materyali İhalesi

Tohum Otizm Vakfı “Eğitim Materyali İhalesi” yapacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen “evrak” en geç 24.02.2023 Cuma günü saat:15.00’e kadar Tohum Otizm Vakfı – Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi No:27/3 Şişli – İSTANBUL adresine elden yada kargo olarak gönderilecektir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ”TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ nde yer almaktadır. Bu dokümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur.

Tohum Otizm Vakfı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.

Sorularınız için  [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

İletişim İrtibat: Tohum Otizm Vakfı Genel Merkez adresi: Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi No:27/3 Şişli – İSTANBUL –[email protected]