Skip to main content

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Materyali İhalesi

İHALE 1:

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Materyali İhalesi

Tohum Otizm Vakfı – “Eğitim Materyali İhalesi” yapacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen “evrak” en geç 16.05.2024 Perşembe günü saat:15.00′ e kadar Tohum Otizm Vakfı – Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi No:27/3 Şişli – İSTANBUL adresine elden yada kargo olarak gönderilecektir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan “TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ” nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur.

Sorularınız için  [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

İletişim İrtibat:

Tohum Otizm Vakfı Genel Merkez adresi: Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi No:27/3 Şişli – İSTANBUL

[email protected]

İHALE 2:

Başlık: Tohum Otizm Vakfı Teknolojik Cihaz Alımı İhalesi

Tohum Otizm Vakfı – “Teknolojik Cihaz Alımı İhalesi” yapacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen “evrak” en geç 16.05.2024 Perşembe günü saat:15.00′ e kadar Tohum Otizm Vakfı – Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi No:27/3 Şişli – İSTANBUL adresine elden yada kargo olarak gönderilecektir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan “TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ” nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur.

Sorularınız için  [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

İletişim İrtibat:

Tohum Otizm Vakfı Genel Merkez adresi: Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi No:27/3 Şişli – İSTANBUL

[email protected]