Skip to main content

Tohum Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Biz Kimiz

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca, kaynaştırma ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için çalışan sağlık ve eğitim vakfıyız.

Vakıf Yönetimi

Tohum Otizm Vakfı çalışmaları, her biri alanında uzman profesyoneller tarafından yürütülmektedir.

Faaliyet Raporları

Tohum Otizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetler Faaliyet Raporunda sunulmaktadır.

Projeler

Tohum Otizm Vakfı, faaliyet gösterdiği 19 yılda 24 adet ulusal ve uluslararası hibe programları & projeleri yürüterek, farklı alanlarda temel hedef kitlesini oluşturan otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamıştır.

Kampanyalar

Tohum Otizm Vakfı tarafından kaynak yaratmaya ve otizm farkındalığına yönelik pek çok kampanya yürütülmektedir.

Destekçiler ve İş Birlikleri

Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını pek çok firmanın iş birliğiyle gerçekleştirmektedir.

Kariyer

Tohum Otizm Vakfı şeffaf, katılımcı, katma değer yaratan, paylaşımcı, etkin iletişime önem veren, karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım sergilemektedir

Gönüllülük

Tohum Otizm Vakfı’nın tamamlayıcıları ve değer artırıcıları olarak gördüğümüz gönüllerimizle daha güçlüyüz.

Basın Odası

Tohum Otizm Vakfının yürüttüğü çalışmalar basında yer bulmaktadır.