Skip to main content
[vc_empty_space]

Uygulamalı Davranış Analizi

Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır.

[vc_single_image image=”1420″ img_size=”full”]
[vc_single_image image=”1419″ img_size=”full”]

Ayrık Denemelerle Öğretim

Ayrık denemelerle öğretimin otizmli çocuklar için kritik beceri alanları olan taklit, eşleme ve sınıflama, alıcı dil, oyun, özbakım vb. becerilerin kazandırılmasındaki etkililiği çeşitli deneysel araştırmalarla gösterilmiştir.

[vc_single_image image=”1418″ img_size=”full”]

Erken Yoğun Davranışsal Eğitim

Erken yoğun davranışsal eğitim alan çocukların yarısına yakınının tüm alanlarda çok büyük ilerleme gösterdiği eğitimlerinin geri kalanını kaynaştırma ortamlarında akranlarıyla birlikte sürdürebildiği görülmektedir.

[vc_single_image image=”1417″ img_size=”full”]

Etkinlik Çizelgeleriyle Öğretim

Etkinlik çizelgeleriyle öğretim otizmli çocukların başkalarından bağımsız olarak çeşitli becerileri, özellikle de özbakım, günlük yaşam ve serbest zaman becerilerini yerine getirebilmelerini sağlamada çok etkilidir.

[vc_single_image image=”1415″ img_size=”full”]

Replik Silikleştirmeyle Öğretim

Replik silikleştirmeyle öğretimde çocuğun okuması ya da dinlemesi ve tekrarlaması sağlanarak otizmli çocuğa sosyal ortamlara uygun sözel iletişim becerileri ve karşılıklı konuşma becerileri kazandırılır.

[vc_single_image image=”1410″ img_size=”full”]

Videoyla Model Olma

Videoyla model olma uygulaması sosyal, iletişimsel, oyun, özbakım ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.

[vc_single_image image=”1423″ img_size=”full”]

Fırsat Öğretimi

Fırsat öğretiminin özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda etkili olduğunu ve kazanılan iletişim becerilerinin genellenme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

[vc_single_image image=”1426″ img_size=”full”]

İşlevsel Değerlendirme ve Analiz

İşlevsel değerlendirme ve analiz uygulamasının amacı, davranış sorunlarının işlevlerini belirleyerek aynı işlevlere yönelik uygun davranışlar kazandırmaktır.

[vc_single_image image=”1425″ img_size=”full”]

PECS

PECS öğrenen çocukların önemli bir bölümünün işlevsel iletişim kurabildiklerini; bu çocukların bir bölümünde resimlerle iletişimin yanı sıra konuşmanın da geliştiğini; davranış sorunlarının ise azaldığı görülmektedir.

[vc_single_image image=”1424″ img_size=”full”]

Sözel Davranış

Sözel davranış yönteminde alıcı dil becerilerinin belli bir düzeye gelmesi beklenmeksizin, ifade edici dil becerileri üzerinde çalışılmaya başlanır.