Skip to main content

Raporlar

Değerlendirme ve Gelişim Raporları VII – Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler için Kapsayıcı Yaklaşımlar

Değerlendirme ve Gelişim Raporları VI – Yoğun Davranış Sorunları Olan Otizmli Bireyler İçin Davranışsal ve Tıbbi Müdahaleler

Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2021

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlerin Yetişkinliğe Geçişinin ve İstihdamının Desteklenmesi

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile i̇lgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Erken Çocukluk Müdahale Programları

Otizm Spektrum Bozukluğunda Değerlendirme ve Tanı Süreçleri

Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2019

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Bütünleştirme Raporu 2019

Ulusal Otizm Merkezi Ulusal Standartlar Projesi: Bulgular ve Sonuçlar Özet Raporu 2019

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Sunma Raporu 2019

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim Raporu

Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi – Tarama Sonuç Raporu 2017

Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2017

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve Özel Eğitim 2010

Otizm Tarama Projesi 2006