Skip to main content
[vc_empty_space]

Sıkça Sorulan Sorular

[vc_accordion active_tab=”” collapsible=”yes”][vc_accordion_tab title=”Neden tüm eğitimleriniz tam gün değil?”]

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda yürütülen yoğun özel eğitim hizmetleri, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede 40 yılı aşkın süreli bir geçmişi olan uygulamalı davranış analizi (ABA-Applied Behavior Analysis) yöntemine dayalıdır. Uygulamalı davranış analizi, otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim yöntemidir.
Yoğun talebin fazla olması nedeniyle, etkili bir eğitim için öğrenci mevcudiyetinin belli bir sınırda olması gerekliliğinden doğmaktadır. Dolayısıyla yoğun talebi karşılamak ve aynı şekilde müfredatın diğer otizmli ailelerce kullanımına da imkan verebilmek amacıyla seanslı eğitimler konmuştur.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Okulunuzun kontenjanı neden 24?”]

Kullanmakta olduğumuz PCDI müfredatı max. 36 çocukla uygulamaları kabul etmektedir. Müfredatın ihlal edilmesi demek dünyanın 9 ülkesinde halen devam etmekte ve kullanılmakta olan bilimsel uygulamanın dışına çıkmak demektir ki bu da standardın ihlali anlamına gelir.Ayrıca okulumuzun fiziksel olarak kapasitesi 24 çocuğa eğitim vermek için uygundur.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Sınıflarda 3-4 çocuğun aynı anda eğitim alması dikkat dağıtmaz mı?”]

Sınıflarımızdaki öğrenci sayısının kalabalık olmasının bir sebebi var. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, otizmli bireylerin iletişim alanında ciddi yetersizlikleri var. Çoğu sohbet başlatmada ya da başlatılan sohbeti sürdürmede isteksizler. Bizler sınıftaki öğrenci sayısını arttırarak,  etkileşim fırsatlarını da arttırmayı hedefliyoruz. Bir öğrencinin diğer öğrenciden kalem istemesi, teşekkür etmesi, günaydın demesi, birlikte bir akran etkileşiminde bulunması bizler için çok önemli beceriler.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Kaç yaşından itibaren çocuğumla Uygulamalı davranış analizi (UDA) uygulayabilirim?”]

UDA teknik ve stratejilerinin hemen her yaştaki otizmli bireylere  iletişim, ilişki kurma, oyun becerileri, toplumsal beceriler, okulda başarı sağlama, toplumsal yaşama katılım gibi pek çok becerilerin öğretiminde etkili olduğunu ortaya koyan yüzlerce çalışma vardır. Dolayısıyla çocuğunuz otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığı andan itibaren UDA uygulamalarının başlatılması önemlidir. Özellikle erken çocukluk döneminde erken ve yoğun davranışsal müdahale almış çocukların yaklaşık yarısının  bilişsel ve uyumsal becerilerde normal gelişim gösteren akranlarıyla aralarındaki açığı kapadıkları gözlemlenmiştir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Uygulamalı davranış analizi (UDA) uygulamaları çocukları robotlaştırıyor mu?”]

UDA uygulamalarıyla ilgili yanlış inanışlardan biri ‘çocukları robotlaştırdığı’ yönündedir. Ancak bu varsayım doğru değildir. Otizmli bireyler tipik özellikleri açısından belirli bir rutine göre hareket etme, tekrarlayıcı davranışlar sergileme, monoton ve tek düze bir ses tonu kullanma ve jest mimiklerle konuşmalarını koordine etmede sıkıntılar yaşamaya eğilimlidirler. Bu özellikler bireyin robotlaşması şeklinde algılanabilir ancak UDA tam tersi otizmin tipik özelliklerini şekillendirmek ve yeni beceriler geliştirmek üzerine  uygulanmaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Uygulamalı davranış analizi’ni (UDA) kimler uygulayabilir?”]

UDA hizmetleri psikoloji, özel eğitim veya ilişkili alanlardan mezun kimseler tarafından sunulabilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bu hizmetler UDA konusunda lisansüstü düzeyde ya da sertifika eğitimi almış kimseler tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de Tohum Otizm Vakfı, Amerikada bulunan Princeton Çocuk Gelişim Enstütüsünün know how ile eğitmenlerine davranış analistliği becerilerini kazandırılmaktadır. Bu becerileri  kazanan eğitmenler Vakfın okulunda uygulamalı davranış analizinin tüm unsurlarını uygulamaktadırlar. Ayrıca bu konudaki bir diğer girişim ise Anadolu Üniversitesi (www.anadolu.edu.tr) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan ve Engelliler Araştırma Enstitüsü (eae.anadolu.edu.tr) öğretim elemanlarınca yürütülmekte olan Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı’dır. Bu programların amacı Türkiye’de otizmli bireylere yönelik terapi/sağaltım sunacak, otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve toplumun bu anlamda bilinçlendirilerek kamuoyu yaratılmasında yardımcı olacak olan uzmanların yetişmesini sağlamaktır. Bu tür çabaların artması ve programların yaygınlaşması, kapsamlı sertifika programlarının düzenlenmesi ülkemizde otizmli çocuk ve ailelere nitelikli hizmetlerin sunulabilmesinde ve model teşkil etmesinde önemlidir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Uygulamalı davranış analizi (UDA)’yla oyun becerileri öğretilebilir mi?”]

UDA ilişki kurma, oyun becerileri, toplumsal beceriler öğrenme, okulda başarı sağlama, toplumsal yaşama katılım gibi pek çok alanda beceri arttırmak üzere kullanılan bilimsel dayanaklı bir yöntemler bütünüdür. Oyun becerileri UDA uygulamalarıyla erken yaştan itibaren otizmli çocuklara öğretilmektedir. Oyun becerileri ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve ev ortamında uygulayabileceğiniz yöntemleri öğrenmek için portalımızın ‘Temel Becerileri Kazandırmak Bölümü’ ‘Oyun Oynama’ alt başlığını incelemenizi tavsiye ederiz.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion]