Skip to main content

Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi” İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ‘Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi’ ile İstanbul’da Mart- Aralık 2017 tarihleri arasında gönüllü aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından Aile Sağlığı Merkezlerine gelen 18-36 aylık toplam 9.010 çocuk otizm tarama ölçeği (M-CHAT) yazılımı kullanılarak otizm riski taramasından geçirilmiştir. Tarama sonunda ilk aşamada 911 çocuk, ikinci aşamada 322 çocuk riskli bulunmuştur. Muayenesi yapılan 234 çocuktan 73 çocuk otizm tanısı almıştır. Otizm riski taraması İstanbul’da 31 ilçede 127 Aile Sağlık Merkezlerinden 167 aile hekimi, 88 aile sağlık elemanı olmak üzere toplam 255 gönüllü tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede ayrıca 36 RAM personeline eğitsel değerlendirme konusunda; 76 okul öncesi öğretmenine kaynaştırma eğitimi konusunda eğitimler verilmiştir. Ailelere yönelik 10 adet kitapçıktan oluşan beceri kazandırma kitapçık seti hazırlanmıştır.