Skip to main content

Otizm Spektrum Bozukluğu yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel bir farklılıktır. Her 36 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. 

Otizmli çocukların erken yaşlarda tanı alması ve onlar için özel geliştirilmiş eğitim programlarından yararlanması hayati önemdedir. Otizmli çocukların tek çaresi olan eğitim olanaklarına ulaşmaları için siz de destek olabilirsiniz.

*Tohum Otizm Vakfı, kamu yararına çalışan vakıflar arasında olup, Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2005 tarih ve 2005/9172 sayılı vergi muafiyeti kazanmıştır.