Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Print

 

Mine Narin (Başkan)  
Aylin Sezgin (Başkan Yrd.)
Ayşe Canan Edipoğlu
Caroline N. Koç 
Aka Gündüz Özdemir 
Ayşen Özyeğin