Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı

Print

 

Tohum Otizm Vakfı tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan Tohum Otizm Eğitim Portalı adresinden hizmet vermektedir.

 

Otizmin özelliklerine, otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik 5 bölüm ve 20 modül bulunan portala sadece e mail adresiniz ile üye olabilirsiniz.  Her bir modül işlevsel bilgilerden, örnek videolardan, çeşitli etkinliklerden ve sınama sorularından oluşmaktadır.

 

Portalda yer alan 20 modül, belli bir akış sırasına göre hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Portaldan en üst düzeyde yararlanabilmek için, bu modülleri sırayla takip etmekte büyük yarar vardır. Ayrıca, her modül çok sayıda alt bölümden oluşmaktadır. Bu alt bölümleri sırayla okumak, ilgili videoları izlemek, önerilen etkinlikleri yerine getirmek, tartışma konularının üzerinde durmak ve yoklama sorularına yanıt vermek; modüllerin hedefine ulaşması için büyük önem taşımaktadır. Bazı modüllerde Türkçe ve İngilizce okuma parçaları yer almaktadır. Bu okuma parçalarının sunulmasının amacı, belirli konularda daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmaktır. Ancak, modüllerin anlaşılması, okuma parçalarının okunmasına bağlı değildir. Dolayısıyla, İngilizcesi yeterli olmadığı için okuma parçalarından yararlanamayan Portal kullanıcılarının kaygılanmalarına gerek yoktur.

 

 

Başarı Belgesi

Her Modülün sonunda isteğe bağlı bir Değerlendirme bölümü yer almaktadır. Portal kullanıcıları Değerlendirme bölümüne girip soru talebinde bulunduklarında, o Modüle ilişkin doğru-yanlış soru havuzundan rastgele 10 soru açılmaktadır. Her portal kullanıcısının her modüle ilişkin olarak en fazla 3 kez soru talep etme hakkı bulunmaktadır. Sorular açıldıktan sonra, kullanıcı Değerlendirmeyi tamamlamasa bile hakkını kullanmış olmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcıların kendilerini hazır hissetmeden soru talebinde bulunmamaları büyük önem taşımaktadır.

 

Değerlendirmelerdeki başarı ölçütü 10'da 8 olup her Modülde kullanıcıların en yüksek puanları dikkate alınmaktadır. Herhangi 9 Modülün Değerlendirmesini başarıyla tamamlayan kullanıcılara Başlangıç Düzeyi Başarı Belgesi, 18 Modülün Değerlendirmesini başarıyla tamamlayan kullanıcılara ise İleri Düzey Başarı Belgesi verilmektedir.

 

 

 

Uzmanlarımız

Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar

Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

Y. Doç. Dr. Onur Kurt

Y. Doç. Dr. Burcu Ülke-Kürkçüoğlu