Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi II (2014)

Print

Avrupa Birliği / IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni tarafından finanse edilen “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi”nde Tohum Otizm Vakfı konsorsiyum ortağı olarak yer almıştır. Teknik ihale kapsamında; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin kapasiteleri artırılmış, psikoloji/rehberlik öğretmenlerinin mesleki becerileri geliştirilmiş ve özel eğitim alanında çalışan ilgili kurumları bir araya getiren ulusal çapta bir konferans düzenlenmiştir.