Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu

Print

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda otizmli çocuklara erken çocukluk, okul öncesi ve okul eğitimi ile destek eğitim hizmetleri sunulur.

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda yürütülen yoğun özel eğitim hizmetleri, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede 40 yılı aşkın süreli bir geçmişi olan uygulamalı davranış analizi (ABA-Applied Behavior Analysis) modeline dayalıdır. Uygulamalı davranış analizi, otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir.

Bilimsel araştırmalar, 3 yaşından önce uygulamalı davranış analizine dayalı yoğun eğitim alan otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileriki yaşlarında normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim alabildiklerini göstermektedir.

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda yürütülen uygulamalı davranış analizi modeline dayalı eğitim hizmetleri, ABD’de bulunan PCDI’dan (Princeton Child Development Institute-Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü) alınmıştır.

PCDI, Amerika Birleşik Devletleri’nde otizmli çocukların 3 yaşından önce eğitime başlayabildiği ve neredeyse yarısından fazlasının normal bir okula geçiş yapabildiği nadir kurumlardan biridir. PCDI’dan eğitim alan çocuklardan birçoğu şu anda özel eğitim almaya gereksinim duymuyor; birçoğu da özel eğitim kurumu yerine normal bir okula devam ediyor; bazıları üniversite mezunu ya da halen bir üniversiteye devam ediyor, bazıları liseyi bitirmiş veya çalışıyor.

Bu öğrencilerin başarıları, eğitim programlarında uygulamalı davranış analizi kullanılmasının bir sonucudur ve PCDI bu başarısından dolayı 1999 yılında, Uluslararası Davranış Analizi Birliği ( ABA-The Assosciation for Behavior Analysis International) tarafından verilen ‘davranış analizine kalıcı katkı’ ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda yürütülen eğitim programlarının en önemli özellikleri şunlardır:

  • Gün boyunca eğitimlerde her çocuğa bir eğitimci, her dört eğitimciye bir danışmanın rehberlik etmesi
  • Uygulamalı davranış analizi modelinin profesyonelce, veriye dayalı ve kapsamlı uygulanması
  • Eğitim programlarının ve uygulamalarının her yıl PCDI uzmanlarınca değerlendirilmesi ve personele eğitim verilmesi
  • Otizmli her yaştaki çocuğun gereksinimini karşılayabilecek zengin içerikli bir müfredatının olması
  • Diğer gelişim alanlarında ve akademik alanlarda verilen eğitimin yanı sıra, otizmli çocuklar için çok önemli iki alan olan iletişim ve sosyal etkileşim alanlarına büyük ağırlık verilmesi
  • Her çocuk için, ailelerin de görüşleri doğrultusunda, bireysel eğitim programları hazırlanması ve gelişimin yazılı olarak rapor edilmesi
  • Bireysel eğitim programlarında yer alan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek amacıyla, çocukların performanslarının sürekli olarak değerlendirilip veri toplanması; bu verilere dayalı olarak programlarda gerekli görülen değişikliklerin yapılması
  • Ailelere ev ve/veya okulda düzenli aralıklarla uygulamalı eğitim verilmesi
  • Eğitimcilere sürekli süpervizyon verilmesi ve değerlendirilmesi

 

Erken Çocukluk Programı

 

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun erken çocukluk eğitimi 24 aydan küçük çocuklara yönelik olup, güçlü bir aile-eğitimci işbirliği üzerine kurulmuştur. Bu programa devam eden çocuklar okulda, haftada en az 30 seans eğitim alırlar.

Erken çocukluk eğitimi; öğrenmeye hazırlık becerileri; iletişim ve oyun becerileri; beslenme, uyku, tuvalet gibi günlük yaşam becerileri ile, kurum ve aileler tarafından ortaklaşa belirlenen diğer alanları kapsar.

İki yaştan önce uzmanların kesin bir tanı koymalarının zor olması nedeniyle, erken çocukluk eğitimi programından, otizm ya da başka türlü bir yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) tanısı almış çocukların yanı sıra, henüz kesin tanı almamış olmakla birlikte uzmanlar tarafından otistik özellik gösterdiği belirlenmiş çocuklar da yararlanabilirler.

Okul Öncesi ve Okul Programları

 

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, okul öncesi ve okul programlarına, yaşları 3-12 arasında olan otizmli çocuklar kabul edilir. Tüm çocuklar kurumdan saat 9:00–15:00 arasında haftada en az 30 saat eğitim alırlar.

Okul öncesi ve okul programları, akademik öncesi ve akademik beceriler ile iletişim ve sosyal etkileşim becerilerini kapsar. Yoğun bire-bir seanslar çocukların sınıf arkadaşlarıyla iletişime girmeleri ve sosyal katılımlarını arttırmaları için küçük grup etkinlikleriyle zaman zaman yer değiştirir. 

Ev Programı

 

Otizmli çocuklara, sürekli ve sistematik müdahale gerektiğinden, eğitim etkinlikleri ailelerin ve kardeşlerin programa katılımını gerektirir. Ev programı, ailelerin kendi çocukları için ev eğitimcisi olmaları yönünde gerekli becerileri kazanmalarını sağlar. Aileler belirli aralıklarla düzenli olarak kurumu ziyaret ederler; eğitimciler ise evde yürütülecek çalışmalarda aileleri yönlendirmek üzere belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaparlar. Ailelere yönelik çalışmalar, çocukların kurumda öğrendikleri yeni becerileri önce evlerine, daha sonra ise diğer sosyal ortamlara genellemelerine yardımcı olur.

Seanslı Eğitim Programı

 

Destek eğitim programı, tam ya da yarı zamanlı bir okul programından yararlanan ancak özel eğitime de gereksinimi olan veya haftanın belirli bir gün ve saatinde bireysel olarak seanslı eğitim almak isteyen otizmli çocuklara sunulan hizmetlerdir. Haftada 2 , 3 gün kurumda yürütülen sistematik paket programlardan oluşur. Çocuklar, kuruma geldikleri her gün 2 seans üst üste akademik, iletişim, sosyal etkileşim ve diğer alanlarda bireysel özel eğitim hizmeti alırlar. Aileler, haftada bir kurumu ziyaret ederler; bu ziyaretler sırasında çocuklarıyla yürütülen çalışmaları gözleyip uygulamalara katılırlar.

Siralama: 
1